Quy trình đấu thầu rộng rãi theo pháp luật hiện hành 

Quy trình đấu thầu rộng rãi là gì? Quy trình này được thực hiện như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết này nhé!

Tìm hiểu chung về quy trình đấu thầu rộng rãi

Khái niệm

Theo luật đấu thầu năm 2013 tại điều 20, đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu mà trong cuộc đấu thầu không giới hạn số lượng nhà thầu tham dự đấu thầu dự án .

quy trình đấu thầu rộng rãi

Phạm vi, hạn mức của đấu thầu rộng rãi 

Đấu thầu rộng rãi áp dụng cho các dự án thầu nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu ngoại trừ một số hình thức không được phép áp dụng trong bộ luật. Cụ thể các trường hợp được áp dụng như sau:

– Những trường hợp áp dụng đấu thầu rộng rãi phạm vi trong nước:.

-Các dự án đấu thầu mà nhà thầu nước ngoài không được thực hiện (theo pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế Việt Nam đang tham gia).

-Nhà thầu quốc tế không trúng sơ tuyển đấu thầu quốc tế hoặc là không tham gia sơ  tuyển.

-Gói thầu theo hình thức đối tác công tư nhóm C theo pháp luật về đầu tư công.

Quy trình đấu thầu rộng rãi và các phương thức đấu thầu 

Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

Là phương thức chỉ áp dụng với dự án đầu tư cung cấp dịch vụ phi tư vấn,xây dựng, lắp đặt, mua sắm,..với quy mô nhỏ.

Quy trình chi tiết gồm:

Bước 1: Chuẩn bị chọn lựa nhà đầu tư.Trong đó ở bước này chủ yếu là lập hồ sơ mời đầu tư, kiểm tra và duyệt hồ sơ mời đầu tư theo quy định.

 Bước 2: Tổ chức chọn lựa nhà đầu tư.Công việc chính là mời đầu tư,công khai phát hành làm rõ hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ mời đầu tư, rút hồ sơ dự thầu và tiến hành mở thầu.

quy trình đấu thầu rộng rãi

Bước 3: Xem xét hồ sơ dự thầu: thẩm định, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét hồ sơ dự thầu, phân loại nhà đầu tư.

Bước 4: Đàm phán hợp đồng đầu tư

Bước 5: Trình,kiểm tra,thông qua và công khai nhà thầu được chọn.

Bước 6: Hoàn thiện thủ tục, ký hợp đồng đầu tư.

Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

Là phương thức áp dụng cho các dự án đầu tư cung cấp dịch vụ phi tư vấn, xây dựng lắp đặt, mua sắm, hỗn hợp.

Quy trình đấu thầu rộng rãi này chi tiết các bước như sau:

Bước 1: Làm công tác chuẩn bị tổ chức chọn nhà đầu tư, lập hồ sơ mời đầu tư, kiểm tra và thông qua hồ sơ mời đầu tư.

Bước 2: Tổ chức chọn nhà đầu tư: mời đầu tư,công khai phát hành làm rõ hồ sơ, chỉnh sửa hồ sơ mời đầu tư, rút hồ sơ dự thầu và tiến hành mở thầu,mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Bước 3: Xem xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật.Thẩm định, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, đánh giá chuyên sâu về hồ sơ kỹ thuật, thông qua danh sách nhà đầu tư đạt yêu cầu.

Bước 4: Mở và xem xét hồ sơ đề xuất tài chính:mở hồ sơ đề xuất tài chính của các nhà đầu tư được chọn, kiểm tra,, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, xem xét hồ sơ đề xuất tài chính, phân loại nhà đầu tư.

Bước 5: Đàm phán hợp đồng

Bước 6: Trình,kiểm tra,thông qua và công khai nhà thầu được chọn.

Bước 7: Hoàn thiện thủ tục, ký hợp đồng đầu tư.

Phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ

Là phương pháp áp dụng đấu thầu rộng rãi với dự án đầu tư xây dựng lắp đặt, hỗn hợp có quy mô lớn, mang tính phức tạp.

quy trình đấu thầu rộng rãi

Phương thức này được chia làm hai giai đoạn chính

  • Giai đoạn 1: nhà đầu tư giao đề xuất về kỹ thuật và dự thảo về tài chính nhưng chưa có giá dự thầu.’
  • Giai đoạn 2: nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất kỹ thuật, hồ sơ đề xuất tài chính, giá dự thầu và đảm bảo đầu tư.

Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ

Là phương thức áp dụng đấu thầu rộng rãi với các dự án đầu tư xây dựng lắp đặt, mua bán hàng hóa, hỗn hợp có tính kỹ thuật, công nghệ khoa học mới, mang tính phức tạp và có tính đặc thù.

 Phương thức này được chia làm hai giai đoạn :

  • Giai đoạn 1: Nhà đầu tư giao hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và đề xuất tài chính tách riêng.Trên cơ sở xem xét bản hồ sơ đề xuất kỹ thuật của các nhà đầu tư từ đó tìm ra được nội dung chỉnh sửa kỹ thuật  so với hồ sơ mời đầu tư và danh sách các nhà đầu tư đạt yêu cầu được tham gia ở giai đoạn sau.
  • Giai đoạn 2: Các nhà đầu tư đạt yêu cầu ở giai đoạn 1 nộp lại hồ sơ dự thầu gồm có hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất tài chính theo yêu cầu của giai đoạn 2.

Tổng kết những điều cần lưu ý về đấu thầu rộng rãi :

-Phạm vi của đấu thầu rộng rãi 

-Bao gồm 4 phương thức đầu tư: phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ; phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ và phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Tùy theo lĩnh vực  kêu gọi đầu tư và quy mô dự án mà sẽ chọn được phương thức thích hợp cho dự án được thực hiện nhanh chóng hiệu quả.

Trên đây là quy trình của đấu thầu rộng rãi. Mong rằng các nhà thầu sẽ thực hiện đấu thầu hiệu quả để nhận được những dự án cho mình. 

Tìm kiếm tin tức

Đăng ký nhận tư vấn căn hộ cao cấp

Tin mới cập nhật